Welkom op de nieuwe EPB-tool van Daikin Belgium.

De Daikin EPB-tool helpt u op een snelle manier uw project aan de energieprestatieregelgeving te laten voldoen. U krijgt een opsomming van de specifieke EPB-gegevens. U kan het resultaat onmiddellijk downloaden of via email naar uzelf of uw klant doorsturen.

Het resultaat wordt bepaald aan de hand van een aantal meerkeuzevragen en het resultaat is uiteraard zo waarheidsgetrouw als de antwoorden die u ingaf in het systeem.

Daikin wenst u veel succes toe met dit nieuwe programma!


Klik hier om een account aan te vragen